الدرس الافتتاحي للأستاذ كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة الدخول الجامعي 2022-2023، بمعسكر

cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2022/2023 en présence de tous les enseignants et tous les étudiants de l’ENP Constantine
19 septembre 2022
Annonce de la soutenance de doctorat de Melle Djelamda Imene
21 septembre 2022
Show all

الدرس الافتتاحي للأستاذ كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة الدخول الجامعي 2022-2023، بمعسكر